Hepatit A smittar främst genom förorenat avsloppsvatten och genom avföring i mat. Ofta sprids hepatit A då en bärare utan att tvättat händerna hanterat nån sorts mat.

Hur smittar Hepatit A

Hepatit A smittar genom ett virus och sjukdomen drabbar endast människor. Den är därmed inte förekommande hos djur och de kan heller inte föra smittan vidare. Hepatit A:s huvudsakliga smittväg förorenat avloppsvatten. Det beror på att sjukdomen sprids genom mänsklig avföring. Bakterien färdas från avföringen ut i vatten och sprids därefter genom mat och dryck. Sjukdomen kan också spridas genom blod och sex men det är inte alls lika vanligt förekommande. Hepatit A kan också smitta från person till person genom vardaglig kontakt men inte heller det är särskilt vanligt. Den huvudsakliga orsaken till smitta är därmed orent vatten och dålig hygien.


Hepatit A smittvägar

Det bästa sättet att stoppa smittvägar är god handhygien. Framförallt i samband med toalettbesök och mathantering. Detta är inte helt enkelt när det gäller hepatit A då kräkningar och diarré hör till symtomen. När du är ute på resande fot i ett land där det förekommer hepatit är det en god idé att ha detta i åtanke. Tvätta händerna noga och skölj all frukt innan du äter den.

Undvik all typ av rå mat eller frusen mat. Glass eller dryck med is i kan vara nog så frestande när det är varmt ute men är perfekta smittvägar för bakterien. Samma sak gäller råa grönsaker och frukt. Många tänker säkert inte på en rå tomat som en möjlig smittbärare men så är ofta fallet. Om personen som hanterat tomaten slarvat med handhygienen eller sköljt grönsaken i smittat vatten kan olyckan vara framme. Det enda säkra sättet att skydda sig mot hepatit A är vaccinering. Vaccination är ett billigt och enkelt sätt att slippa mycket obehag längre fram.


Smittvägar av Hepatit A i Sverige

Tidigare i vår historia var hepatit A mycket vanligt. Första halvan av 1900-talet drabbades ungefär hälften av befolkningen någon gång under livet. Utbrott av hepatit A inträffade med jämna mellanrum och var något av ett återkommande gissel. Nuförtiden drabbas endast ca tre procent av befolkningen. Varav de flesta erhåller smittan utomlands. Därmed är det inte sagt att utbrott kan inträffa även i Sverige. På 50-talet orsakade infekterade ostron en allvarlig epidemi bland landets överklass. Ostronen tvättades i närheten av en kloak och blivit smittade. År 2009 inträffade ett utbrott som fortfarande inte blivit uppklarat. Totalt insjuknade 31 personer i Stockholmsområdet. Den enda kopplingen som upptäckt i samband med utbrottet 2009 var att vissa blivit smittade på sexuell väg. Samtidigt förekom ett utbrott i Sydeuropa av samma bakterie. Förmodligen var det en importerad bakterie som lyckats få fäste i Sverige. Även om många utvecklade allvarliga symtom och blev väldigt sjuka avlöpte båda utbrotten väl. Det finns två huvudsakliga skäl till att vi fått bukt med utbrotten. Det ena, och det viktigaste, är förbättrad hygien och livsmedelshantering. Det andra är förekomsten av billiga vaccinationer. Vidare bör nämnas att varma länder med dålig tillgång till färskvatten drabbas hårdare en ett land som Sverige. Hepatit A har aldrig fått de proportioner som det har fått i en del varmare länder.


Varför man blir smittad av Hepatit A utomlands

Hepatit A är väldigt vanligt i delar av u-världen. På vissa håll är sjukdomen så vanlig att nästan alla drabbas av den någon gång. Detta beror huvudsakligen på dålig tillgång till rent vatten samt bristande hygien. Även okunskap är en viktig faktor. Folk är helt enkelt inte medvetna om hur sjukdomens sprids och hur man bäst undviker smitta. Inte heller är tillgången till vaccin särskilt god. Sammantaget gör det att smittvägarna är många. I stort sett samtliga u-länder med ett varmt klimat har problem med hepatit A. Då sjukdomen inte är så allvarlig och de flesta får den är det säkert heller inget någon fäster större uppmärksamhet vid. Har man en gång blivit smittad, vilket många blir tidigt i livet, är man sedan immun för resten av livet. En västerlänning på resande fot löper stor risk att bli utsatt. Det enda säkra sättet att undvika smitta är att vaccinera sig mot hepatit A innan avfärd.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.